Wykonujemy ekspresowo!
- NAPRAWY protez dentystycznych
                       -naprawa uszkodzonych protez
                         akrylowych i szkieletowych
                       -dostawianie zębów do istniejacych protez
                       -dostawianie klamer do istniejących protez   

- KORONY I MOSTY
                        - porcelana lub akryl
- NOWE protezy dentystyczne
                       -protezy całkowite
                       -protezy częściowe
                       -protezy szkieletowe
                       -protezy natychmiastowe - zaraz po usunięciu
                        zębów własnych
                       -uzupełnienia tymczasowe